• Imprimeix

10 mesures per a la igualtat a l'àmbit laboral

El SOC vol impulsar mesures per fomentar la formació de dones en professions molt masculinitzades

07/03/2017 14:03
Es farà formació específica dins del programa de Garantia Juvenil en matèria d’igualtat i violència masclista

Es farà formació específica dins del programa de Garantia Juvenil en matèria d’igualtat i violència masclista

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) aplicarà  un conjunt de mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral. Si atenem a les darrers xifres d’atur registrat, corresponents al mes de febrer, la distribució de l’atur per gènere presenta diferències significatives: mentre que la reducció de l’atur entre els homes ha estat del 14,35%, entre les dones la disminució ha estat del 8,79%. Alhora, les dones representen el 54,7% de les persones aturades i el 47,6% de la contractació.

A això s’ha d’afegir que les dones guanyen en termes anuals un 26% menys que els homes, segons l’estudi “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i homes”.

Violència masclista, facilitats per a la inserció i la conciliació

  1. Formació per als treballadors del SOC.
  2. Revisió dels protocols per a la detecció de víctimes de violència masclista a les oficines de treball, així com l’atenció especialitzada amb itineraris personalitzats per a la seva activació laboral.
  3. Formació específica dins del programa de Garantia Juvenil en matèria d’igualtat i violència masclista que prendrà la forma d’un mòdul formatiu o d’un taller.
  4. Orientació professional per a l’ocupació per a dones joves d’ètnia gitana.
  5. Actuacions dirigides a mares de famílies monoparentals que estan a l’atur i buscant feina. El programa Singulars inclou un servei d’atenció als seus infants en el propi centre perquè puguin conciliar.
  6. Ampliació dels incentius per a la conciliació per als participants dels programes d’orientació professional per a l’ocupació.
  7. Impulsar l’acreditació de competències professionals en matèria d’igualtat amb un nou procés d’acreditació per tal de revitalitzar la figura de l’agent d’igualtat a les empreses.
  8. Incorporació de les dones amb més dificultats d’inserció laboral com a col·lectiu prioritari.
  9. Treballar amb la Xarxa d’Empreses amb Compromís -espai de col·laboració entre empreses catalanes i el SOC- per intentar establir un conveni de col·laboració per l’accés al mercat de treball de dones amb més dificultats d’inserció i en concret per a dones víctimes de violència masclista, així com la creació d’un segell distintiu de bones pràctiques.
  10. Finalment, el SOC vol impulsar la fprmació de les dones en professions que actualment estan molt masculinitzades.

Aquests paquet de mesures serà presentat al Consell de direcció del SOC, espai on hi ha representada l’administració, els agents socials i econòmics i les entitats municipalistes, per tal de ser aprovat en la programació 2017-2018.

Les accions seran transversals i s'aplicaran amb la programació del SOC 2017-2018

Més informació