• Imprimeix

Personal de control d'accés

Del 25 de novembre al 14 de desembre s’obre el termini per inscriure’s a les proves per obtenir l’habilitació de personal de control d’accés

27/11/2017 12:11
Concert

El Departament d’Interior ha obert la convocatòria per a inscriure’s a les proves per obtenir l’habilitació de personal de control d’accés. Aquest personal exerceix les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais d’espectacles públics o activitats recreatives.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 25 de novembre al 14 de desembre de 2017, tots dos inclosos.

Per inscriure’s a les proves cal, entre d’altres, ser major d’edat, no haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública, tenir coneixement mínims de les llengües oficials de Catalunya i haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació habilitat per a aquesta tasca.

La inscripció a les proves té una taxa de 29,45€, el pagament de la qual s’ha de fer mitjançant el full de liquidació de taxes administratives del Departament d’Interior.

Les proves es realitzaran a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ubicat a Mollet del Vallès. La data i l'hora s'especificaran en la resolució per la qual es faci pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses del procediment.

Les proves tenen tres parts, de caràcter eliminatori:

  • Primera part. Mòdul de coneixements
  • Segona part. Mòdul de caràcter pràctic.
  • Tercera part. Diàleg bàsic escrit en català i castellà.

Aquests tres exercicis es realitzaran de forma continuada, sense interrupcions, i tindran una durada d'una hora i mitja. A més a més, cal realitzar un test psicotècnic.

La inscripció a les proves té una taxa de 29,45€