• Imprimeix

Tarifes dels peatges 2018

Consulteu els preus dels peatges de les vies de titularitat de la Generalitat de Catalunya

02/01/2018 10:01
Peatge

La Generalitat de Catalunya té la titularitat de diverses autopistes catalanes i túnels, per als quals ha aprovat els nou sistema tarifari per al 2018.  Consulteu els preus per quilòmetre de cadascuna de les vies.

Sistema de peatges de Catalunya
La xarxa d’autopistes i vies d’alta capacitat de Catalunya concessionades pel sistema de peatge explícit es financen mitjançant el pagament d’una tarifa per part dels usuaris, en funció del tipus de vehicle, durant un període determinat d’anys.

Les tarifes unitàries (euros/quilòmetre) i els peatges resultants que s’apliquen en la posada en servei d’una determinada autopista, es fixen en el contracte d’adjudicació de la concessió.

Descomptes
Des de l’1 de gener de 2012 i a càrrec del pressupostos públics, la Generalitat de Catalunya aplica a la xarxa de la qual és titular un sistema de descomptes generals acumulatius per bonificar la mobilitat obligada i els comportaments eficients dels usuaris, és a dir, la recurrència en els trajectes (30%), l’alta ocupació (40%) i les baixes emissions dels vehicles (30%).

Cal recordar que des del 2012 la Generalitat ofereix descomptes per bonificar la mobilitat obligada i l'eficiència de la circulació

Tarifes