• Imprimeix

Declaració individual del pensionista

La declaració s'ha de presentar abans de l’1 d’abril

10/01/2018 09:01
Persona davant d'un ordinador

Les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva han de presentar una declaració on constin els seus ingressos i els de la seva unitat econòmica de convivència juntament amb una previsió dels ingressos que espera obtenir durant l'any en curs.

La declaració s'ha de presentar durant el primer trimestre de l'any (fins al 31 de març de 2018).

Documentació

  • Acreditació de qualsevol dels canvis que s’hagin produït en la situació personal o convivencial de la persona beneficiària de la pensió.
  • En el supòsit de canvi d’estat civil cal aportar la documentació acreditativa (llibre de família, sentència de separació o divorci i conveni regulador, etc.).
  • Cal consignar les rendes o els ingressos propis percebuts (no s'ha de declarar la pensió no contributiva que es té reconeguda).
  • Cal consignar les rendes de les persones de la vostra unitat econòmica de convivència amb qui conviviu (cònjuge, fills, néts, pares, avis, germans).
  • Les dades han de correspondre als ingressos reals de l'any passat i a la previsió per a l'any en curs.

Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet.

Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet

Més informació