• Imprimeix

La qualitat de l’aire en temps real

Indica en un mapa la situació dels principals contaminants mesurats en cada estació

16/03/2018 10:03
Captura de pantalla del nou visor de dades de qualitat de l'aire

Captura de pantalla del nou visor de dades de qualitat de l'aire

El web gencat ofereix un nou servei d’informació sobre la qualitat de l’aire en temps real mesurada a través de les més de 120 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De manera similar a com s’ofereix la informació del temps, les dades es mostren en un mapa, que indica els valors corresponents a les diferents zones del territori. El mapa de qualitat de l'aire està disponible a la pàgina d'inici del web gencat.

Codi semafòric
Cada punt representat indica la qualitat de l’aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l’ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

La qualitat d’un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l’estació, i queda indicat segons aquest codi:

  • Verd: qualitat bona
  • Groc: qualitat regular
  • Vermell: qualitat pobra

Dades de les estacions
En el punt es pot consultar informació detallada de l’estació seleccionada: el nom i la tipologia, i la representació i valor dels contaminats analitzats, segons el mateix codi que s’utilitza per determinar la situació general de la qualitat de l’aire a l’estació. Al botó de llegenda, situat a la capçalera, una capa desplegable mostra els valors dels llindars utilitzats per a cada contaminant.

El fitxer que l’alimenta es construeix amb dades que es reben automàticament cada hora.