• Imprimeix

Més de 10.500 parelles inscrites al Registre de parelles estables en un any

Barcelona acumula un 79% del total d’inscripcions

05/04/2018 11:04
Parella

El Registre de parelles estables de Catalunya, que va entrar en funcionament el dia 3 d’abril de 2017, ja té 10.657 parelles inscrites, i resten 1.500 sol·licituds en procés de tramitació, amb la qual cosa el nombre total ascendirà en breu a 12.000. Així, una mitjana de 1.000 parelles estables s’hi inscriuen cada mes. Barcelona ha estat la demarcació amb més parelles inscrites, amb gairebé un 79 % del total.

Abans que es posés en marxa aquest Registre, els únics registres per a parelles que hi havia eren d’abast municipal i només un nombre reduït d’ajuntaments n’havien creats. L’objectiu és facilitar l’exercici dels drets que aquestes parelles tenen reconeguts i contribuir a garantir-los la protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família reconegudes legalment.

Qui es pot inscriure
Totes aquelles parelles que hagin conviscut durant més de dos anys ininterromputs, o que hagin tingut un fill en comú durant la convivència, o que hagin formalitzat la relació davant de notari poden inscriure’s al Registre de parelles estables. Aquests són els tres supòsits que permeten la inscripció al Registre d’acord amb el llibre segon del Codi civil de Catalunya, i només cal que se’n compleixi un.

Com es fa la inscripció
La inscripció és voluntària i gratuïta. Es pot fer de forma presencial o telemàtica.

  • Presencialment: Els dos membres han de personar-se a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials, amb cita prèvia, i presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa.
  • Telemàticament: Cal que facin la inscripció els dos integrants de la parella per separat. Es necessita signatura oficial reconeguda.

Avantatges d’estar inscrit al registre
Un dels avantatges de la inscripció és que permet que la persona que enviuda pugui cobrar la pensió de viduïtat encara que no hagi estat casada amb el difunt. Una de les condicions és acreditar un mínim de cinc anys de convivència en parella estable i una altar és aportar o bé una certificació d’inscripció en un registre de parelles estables o bé una escriptura pública de constitució de la parella.

La inscripció és voluntària i gratuïta