• Imprimeix

Nou sistema de notificacions dels ajuts directes de la PAC per internet

Des de l’1 de juny es poden consultar en línia les resolucions de pagament dels ajuts directes de la PAC

06/06/2018 14:06
Camp d'oliveres

S’ha posat en marxa el nou sistema de notificació i consulta dels ajuts directes de la PAC per internet, que simplifica i fa més ràpida la comunicació dels pagaments. D’aquesta manera, es notificarà la resolució el mateix dia del pagament i es deixarà d’enviar resolucions per correu postal.

El nou sistema de notificació i consulta es comença a utilitzar amb la resolució de l’ajut de pagament bàsic del 2017, i continuarà amb la resta de resolucions dels ajuts de superfície de 2017. Després de l’estiu es disposarà de les resolucions de greening 2017, els ajuts ramaders i d’altres ajuts sol·licitats amb la DUN.

Des de l’1 de juny, les resolucions de pagament dels ajuts directes de la campanya DUN 2017 es notifiquen amb un anunci al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler), i es poden consultar a través de l’aplicació Consulta pública (PUNIC).

Com es fa la consulta del pagament bàsic de la campanya 2017
El beneficiari s’ha d’identificar a l’aplicació PUNIC amb el mateix codi i contrasenya que va rebre a l’inici de la campanya DUN 2018.

Què es pot fer
Es pot presentar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de notificació a l’e-tauler.

A partir de la campanya 2017, les resolucions de pagament dels ajuts directes tindran format electrònic i no s'enviaran en paper.