• Imprimeix

Pla de Govern de la XII legislatura

Té 4 eixos prioritaris: cohesió social, prosperitat econòmica, enfortiment democràtic i internacionalització

25/09/2018 14:09
Valors del nou Pla de Govern

El Consell Executiu ha aprovat el Pla de Govern per a la XII legislatura. El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el Govern, més enllà de la seva activitat ordinària. S’ha elaborat a partir del programa de Govern presentat durant el debat d’investidura.


A més de ser un instrument de planificació, el Pla serveix per retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. Per això, el Pla incorpora una sèrie d’indicadors per valorar el desenvolupament i el compliment de les mesures al llarg de la legislatura per part de la ciutadania.

El document s’estructura en 4 eixos desenvolupats en 22 àmbits d’actuació, 93 objectius i més de 1.000 mesures concretes, amb més de 300 indicadors de seguiment.

  1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom.
  2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per a un nou model productiu i una fiscalitat justa.
  3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida.
  4. Una Catalunya oberta al món.


Aquests eixos es regeixen per un ideari comú: la igualtat com a principi central de les polítiques públiques, per bastir una societat on ningú no en resulti exclòs per motius d’origen, llengua o cultura, i el respecte escrupolós als drets humans i la llibertat humana. Per fer-los realitat, el Govern ha de maldar per la transparència en la gestió i la contractació i fomentar la participació i la col·laboració de la ciutadania.

La igualtat com a principi central de les polítiques públiques