• Imprimeix

Nous ajuts per a les empreses d'inserció

De l'1 al 15 d'octubre de 2018 ja es poden demanar les subvencions per a les línies 1, 2, 3 i 4

01/10/2018 13:10
Treballador amb muntacàrrega

Fins al 15 d'octubre, les empreses d'inserció poden sol·licitar les subvencions per realitzar accions de millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (línies 1, 2, 3 i 4).

Es tracta d'una subvenció que comprèn 4 línies:

  • Línia 1: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.
  • Línia 2: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.
  • Línia 3: complement econòmic per a les empreses d'inserció per increment d'ocupació de persones en procés d'inserció.
  • Línia 4: complement econòmic per a les empreses d'inserció que insereixin persones en procés d'inserció a l’empresa ordinària.

Aspectes a tenir en compte:

  • Només podran sol·licitar l'ajut aquelles empreses d'inserció sociolaboral inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.
  • Només es presenta una única sol·licitud per a totes les línies.

Estan destinats a empreses d'inserció sociolaboral inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya