• Imprimeix

Canvia el sistema d’etiquetatge de combustibles a les benzineres

La gasolina es representa amb un cercle, el dièsel amb un quadrat i els gasos amb un rombe

15/10/2018 11:10
Sortidor de benzina en un cotxe

El 12 d’octubre passat va entrar en vigor un nou sistema d’etiquetatge obligatori en els assortidors de les benzineres i en tots els vehicles nous, per tal d’homogeneïtzar la identificació dels diversos tipus de combustible dins de la Unió Europea.

Les noves etiquetes no substitueixen ni modifiquen la informació que es facilita actualment en les estacions de servei, sinó que es tracta d’una eina visual complementària.

Les etiquetes tenen una forma diferent en funció del tipus de combustible –la gasolina es representa amb un cercle, el dièsel amb un quadrat i els combustibles gasosos amb un rombe–, i contenen informació sobre el contingut màxim de bio-combustible que es recomana usar en cada vehicle que disposi d’etiqueta:

  • Gasolina: E5, E10, E85
  • Dièsel: B7, B10, XTL
  • Gasosos: H2 (hidrogen), LPG (Gas Liquat de Petroli o Auto-gas), CNG (Gas Natural Comprimit), LNG (Gas Natural Liquat).

Les etiquetes més habituals seran la E10 (dins d’un cercle) per a la benzina 95 i 98, i la B7 (dins d’un quadrat) per al dièsel.

Segons la directiva europea, les noves etiquetes han de figurar a tres llocs:

  • A la tapa del dipòsit dels vehicles nous, només aquells que es comercialitzin per primera vegada i els que es matriculin a partir del 12 d’octubre.
  • Als assortidors i a les pistoles de les benzineres.
  • Als els concessionaris, que hauran de mostrar aquest etiquetatge en els models que exposin.

Les etiquetes més habituals seran l’E10 (dins d’un cercle) per a la benzina 95 i 98, i la B7 (dins d’un quadrat) per al dièsel.

Més informació