• Imprimeix

Pressupostos Oberts: Consulta en línia dels pressupostos dels darrers sis exercicis

Inclou els ingressos i despeses reals efectuats a 31 de desembre de cada any

29/10/2018 12:10
Captura de pantalla de l'aplicació

Captura de pantalla de l'aplicació

S’ha posat en marxa l’eina Pressupostos Oberts, un espai de visualització de dades que posa a l’abast de la ciutadania tota la informació disponible sobre els pressupostos de la Generalitat en els darrers sis exercicis tancats, és a dir, de 2012 al 2017.  Així, recull les dades del sector públic administratiu, que inclou la Generalitat, el CatSalut i les entitats autònomes administratives, així com l’Institut Català de la Salut (ICS).

L’eina Pressupostos Oberts mostra el nivell més concret de despesa que es pot trobar als comptes públics, fet que permet respondre a preguntes tals com: “Quants diners es destinen cada any al vestuari dels cossos de seguretat?”, “Quina despesa fa l’Institut Català de la Salut en atenció primària? o “Quina és la transferència anual del departament d’Ensenyament als conservatoris i escoles de música locals?”

Una de les grans novetats de l’eina és que no només inclou les dades pressupostades exercici a exercici, sinó que presenta també les dades liquidades, és a dir, els ingressos i despeses reals efectuats a 31 de desembre de l’any visualitzat.

La visualització ofereix la informació seguint vuit apartats:

  • Composició: vista general dels pressupostos.
  • Evolució: visió històrica 2012-2017 dels pressupostos inicials i executats.
  • Execució: visió any a any dels pressupostos inicials i executats.
  • Anàlisi per entitat: pressupost específic del CatSalut, l’ICS i les entitats autònomes administratives de la Generalitat.
  • Anàlisi per política: detall de les 35 polítiques de despesa dels pressupostos
  • Resultats fiscals: dades de compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa d’acord amb la normativa del Sistema Europeu de Comptes (SEC).
  • Estructures: explicació dels codis de classificació dels comptes.
  • Glossari: recull definicions per a prop d’un centenar de conceptes.

Pressupostos Oberts s’actualitzarà periòdicament a mesura que s’aprovin i liquidin els pressupostos, o que es disposi de dades definitives sobre el compliment dels objectius fiscals.