• Imprimeix

Nou programa educatiu Llengües i Cultures d’Origen

Per reforçar el coneixement i estima que cada alumne té de la seva llengua familiar i cultura d’origen

11/12/2018 12:12
Diccionari català - amazic de l'Edu 365

Diccionari català - amazic de l'Edu 365

La Generalitat ha creat el programa Llengües i Cultures d'Origen amb l'objectiu de posar en valor les llengües i cultures d'origen de l'alumnat, facilitar-ne l'aprenentatge i el reconeixement acadèmic a tots els alumnes del sistema educatiu, i alhora promoure valors de tolerància i respecte a la diversitat.

A través d’aquesta iniciativa s’impulsarà l’ensenyament de llengües d’origen tant en horari lectiu com en horari extraescolar en centres públics d'educació primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional inicial i de règim especial.

Durant el passat curs 2017-2018 més de 144.000 alumnes matriculats a les etapes d’educació infantil, primària i secundària eren de nacionalitat estrangera. A més a més, la primera llengua apresa per prop del 12% de l’alumnat no és ni el català ni el castellà.

Es formarà al professorat perquè pugui reconèixer les llengües que parlen els seus alumnes

Més informació