• Imprimeix

El Govern amplia l'atenció del servei telefònic 'Infància Respon' contra l’assetjament

El número 116 111 és el telèfon de referència per comunicacions de possibles situacions de maltractament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any

25/04/2017 16:04
telèfon

El Govern ha aprovat l’ampliació del servei d’atenció telefònica Infància Respon per garantir un suport àgil i eficaç sobretot en l’atenció de les demandes relacionades amb l’assetjament als centres educatius, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon. Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció a la infància anirà acompanyat d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, principalment entre els joves, per garantir-hi l’accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores.

El número 116 111 és el telèfon de referència per comunicacions de possibles situacions de maltractament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar rastre.

Tots els acords de Govern

Els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament impulsen una campanya de difusió per donar a conèixer el telèfon