• Imprimeix

Ajuts a empreses d'economia social

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya

09/11/2018 15:11

Ha començat el termini per sol·licitar els ajuts dirigits a empreses d’economia social. Els ajuts prenen la forma d’una garantia del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per accedir a un préstec de l’Institut Català de Finances. Els préstecs tenen diferents imports segons siguin per a inversions en immobilitzat, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

El termini acaba el 31 de desembre de 2019.

Poden accedir als ajuts:

  • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
  • Les societats laborals.
  • Les federacions de les entitats de l'economia social.
  • Les societats agràries de transformació.
  • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
  • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
  • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els ajuts són garanties per al finançament per a inversions en immobilitzat, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic