• Imprimeix

Aprovada la Llei de voluntats digitals

Justícia crearà un registre telemàtic per a la designació dels hereus digitals

14/06/2017 16:06
voluntats

El Ple de Parlament ha aprovat la Llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris. Es tracta d’un nou marc legal que reconeix el valor patrimonial de la petjada digital. És per això que estimula la designació d’un hereu digital, que quedi explícitament manifest al testament. 

La llei estableix que els testaments puguin contenir voluntats digitals i la designació d'una persona encarregada d'executar-les. També crea un registre electrònic de voluntats digitals en què s'inscriurien els documents amb les voluntats.

Entre els actius d’una herència digital, el Projecte de llei hi distingeix les comunicacions electròniques, els comptes de xarxes socials, l’emmagatzematge d’arxius al núvol; o els béns, serveis i dominis adquirits per la persona traspassada.

Protegir els menors dels riscos de les xarxes socials

Un mal ús d’Internet suposa riscos evidents i pot comportar greus perjudicis. En canvi, els pares es poden trobar indefensos, mancats d’instruments ràpids i efectius per protegir els seus fills. En aquest sentit, la llei reconeix que els pares tenen el dret i l’obligació d’actuar per evitar aquest ús inapropiat i per prevenir-ne els danys que pot provocar.

Creació del Registre de voluntats digitals

La llei també ha previst la creació d’un registre de voluntats digitals, adreçat sobretot a les persones joves, que no han fet testament perquè no tenen patrimoni. El registre, que dependrà del Departament de Justícia, permetrà la designació telemàtica de l’hereu digital des de qualsevol ordinador, si es disposa de signatura electrònica. Davant dels prestadors de serveis, la inscripció al Registre de voluntats digitals tindrà el mateix valor que el testament. En cas que el testament i el registre incloguin voluntats diferents, sempre prevaldrà el testament.

Els pares tenen el dret i l’obligació de protegir els menors d’un ús inapropiat d’Internet