• Imprimeix

Atenció a la salut de les persones trans

Ja no hauran de passar un diagnòstic psiquiàtric per accedir als tractaments

24/10/2016 15:10
trans

El Departament de Salut posa en marxa un nou model d’atenció a la salut de les persones trans, pioner a Europa. El model parteix del principi que no pateixen cap patologia i, per tant, l’atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en cap cas, a partir de l’acreditació d’un diagnòstic clínic.

El nou model se centra en les necessitats i les expectatives de la persona trans, en la seva autodeterminació, la seva autonomia i en un procés de decisions compartides. Alhora garanteix l’accés segur als tractaments hormonals i l’acompanyament de les persones trans i del seu entorn en el procés de transició. S’ha consensuat entre el Departament de Salut, la Plataforma Trans*Forma la Salut (que engloba 7 entitats); els professionals que els atenen i les societats científiques.

El model contempla que davant d’una demanda d’atenció d’una persona trans, la porta d’entrada al sistema públic de salut serà la nova unitat de referència que tindrà Catalunya. Es tracta de la Unitat Trànsit del CAP Manso de Barcelona. Els equips d’atenció primària i salut comunitària podran derivar-hi les persones trans quan hi hagi una demanda d’assessorament sobre el procés de transició; un desig manifestat per a la persona d’iniciar el trànsit o bé problemes de salut atribuïbles a aquest procés de transició o al tractament hormonal.

En intervencions quirúrgiques, el Departament de Salut ha manifestat que vol aprofitar l’expertesa acumulada per l’Hospital Clínic en els darrers anys, tot i que no es descarta estendre aquesta activitat a altres centres hospitalaris.

De manera general, l’atenció a la salut de les persones trans durant la fase de transició es farà a partir d’equips multidisciplinaris des de l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària. Aquests equips estaran formats per metges especialistes en atenció primària, en endocrinologia i en ginecologia; per infermeres i infermers; per especialistes en psicologia clínica i per treballadors socials. I en el cas dels menors, el Departament de Salut està desenvolupant un protocol perquè es faci en el si d’equips multidisciplinaris que hauran d’incloure, com a mínim, pediatres, endocrinòlegs pediàtrics, psicòlegs clínics i infermera o infermer.

Totes les unitats que atenguin persones trans, entre elles la Unitat de Trànsit del CAP Manso, s’hauran de dotar de protocols clínics que siguin coherents amb el model d’atenció presentat avui. Aquests protocols, juntament amb l’expertesa de les unitats que fa temps que hi treballen, seran el nucli de la formació dels professionals, tant de l’atenció primària com d’aquelles especialitats que hi intervenen.

Actualment, l’atenció en salut a les persones trans es concentra a l’entorn de Barcelona, si bé el model proposa que l’atenció de seguiment s’efectuï des dels equips d’atenció primària. El desplegament territorial serà gradual, tenint en compte criteris objectius com la demanda específica des del territori i la formació dels professionals que els atenguin.

El model també inclourà la creació d’una comissió de seguiment on hi participaran les persones trans; professionals dels diferents nivells assistencials i entitats proveïdores i tècnics del Departament de Salut. També incorporarà un conjunt d’indicadors per avaluar l’activitat, l’accessibilitat, la qualitat, l’eficiència i la satisfacció de les persones ateses. Els resultats de l’avaluació permetran una millora continua del model d’atenció.

Nou model d'atenció que deixa de considerar la transsexualitat una malaltia

Més informació