• Imprimeix

Autorització de menors per viatjar sols a l'estranger

L'autorització té una validesa de tres mesos

07/02/2017 13:02

Un menor pot viatjar sol a l’estranger sempre que disposi de l’autorització del pare, la mare o el seu tutor legal. Aquesta autorització és un document que s’ha d’emplenar i que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tenir validesa. De manera que cal dirigir-se a una comissaria per demanar l’autorització. Un cop aconseguida, té una validesa de tres mesos a partir de la data d’expedició del document.

Els requisits per validar el document són:

  • El menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui; és a dir, o bé el DNI o bé el passaport. Sense cap d'aquests documents el menor no podrà sortir d'Espanya. El resguard del DNI, mentre s'està fent el document original, no és vàlid perquè no porta fotografia.
  • Per a països que no formen part de l'espai Schengen el menor necessita un passaport, l'autorització i, en el cas que el país de destinació ho sol·liciti, un visat.
  • Per a països que formen part de l'espai Schengen el menor necessita una documentació específica en els casos següents:
  • Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per sortir d'Espanya necessita el DNI o passaport en vigor i l’autorització per poder viatjar a l'estranger.
  • Si el menor és estranger no comunitari, però resident a Espanya (per tant, disposa de Número d'Identificació d'Estrangers - NIE), per sortir d'Espanya necessita el passaport. Amb el NIE només no serveix, perquè aquest document no té validesa fora d'Espanya. Però a l'hora d'entrar de nou a Espanya sí que necessitarà el NIE; i l’autorització per poder viatjar a l'estranger.
  • Si el menor és estranger i no resident (és a dir, disposa d'un visat, per exemple d'estudis, per un temps determinat i viu en una residència o amb una família que l'acull durant l'estada) el menor s'haurà d'adreçar al consolat del país de procedència, donat que el Mossos d'Esquadra no tenen la competència per fer les autoritzacions en aquest cas.

El pare, la mare o el tutor legal és qui ha d'autoritzar el menor mitjançant un document que s’ha de segellar en una comissaria