• Imprimeix

Comença la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric

Els principals contaminants precursors de l'ozó s'emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes

15/05/2017 13:05
ozo

Aquest dilluns comença la campanya anual de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya. Fins al 15 de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat proporcionarà informació pública dels nivells d'immissió d’aquest contaminant perquè les administracions i els ciutadans puguin adoptar les mesures de prevenció adients en cas de superació d’algun llindar. També informarà de la  predicció de superacions dels llindars d’informació —180 micrograms per metre cúbic (µg/m³) en una hora—  i/o d’alerta —240 µg/m³ en una hora— de cada municipi i es realitzaran avisos preventius en cas de previsió de nivells elevats. La informació estarà disponible diàriament, a partir de les 10:30 hores, al web de Territori i Sostenibilitat .

A banda del web, la informació també es pot consultar a l’aplicatiu mòbil Aire.Cat o via twitter a través de @mediambientcat, amb l’etiqueta #ozó2017.

Orígens diversos

La concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors. Es forma quan coexisteixen òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COVs), una radiació solar intensa al llarg de diverses hores i altes temperatures. L'època quan es registren els nivells màxims d’aquest contaminant coincideix amb la primavera i el principi de l'estiu. Els principals precursors de l'ozó (NOx i COV) s'emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes.

Evitar esforços amb concentracions altes

Quan les concentracions superen determinats nivells i segons la durada de l'exposició a aquest gas, l'ozó pot provocar diferents efectes adversos sobre la salut humana com tos, irritacions a la faringe,  al coll, als ulls, dificultats respiratòries o disminució del rendiment.  La sensibilitat a l'ozó pot variar molt depenent de la persona, però hi ha uns quants grups particularment  més vulnerables, com les persones que pateixen malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Com a mesura de prevenció, cal renunciar a fer esforços físics que no siguin usuals a l’exterior, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període comprès entre les 10 i les 16 hores (hora solar).

Fins al 15 de setembre, s’informarà de les superacions dels llindars establerts i s’elaborarà una previsió diària