• Imprimeix

Convocatòria d'oposicions per a 2.000 places de cossos docents

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 20 de desembre de 2017

28/11/2017 20:11
aula

Es preveu que el procediment selectiu s’iniciï a mitjans d’abril de 2018 i finalitzi durant la primera quinzena del mes de juny.

El Departament d’Ensenyament publica dimecres 29 de novembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per a l’ingrés als cossos docents, corresponent a l’oferta parcial d’ocupació pública aprovada per l’Acord de Govern de 18 d’abril de 2017. Concretament, s’oferiran 373 places per al cos de mestres, 1.602 de professors d'ensenyament secundari, 11 de professors d'arts plàstiques disseny i 14 de professors d'escoles oficials d'idiomes. El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al  20 de desembre de 2017.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incrementar l’estabilitat de les plantilles dels cossos docents on més necessitat hi ha i reduir l’alt percentatge d’interinitat que tenen actualment les diferents especialitats docents.   

Així doncs, els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents de l’1 al 20 de desembre 2017. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà durant la segona quinzena de gener de 2018 i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la primera quinzena de març de 2018. Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï a mitjans d’abril de 2018 i finalitzi durant la primera quinzena del mes de juny del mateix any.

Aquestes places formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat anunciades a finals de l’any passat.

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar mitjançant procediment telemàtic o en paper davant l'Administració en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Corresponen a places de mestres i de professors d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes

Més informació