• Imprimeix

Ajuts al pagament del lloguer per al 2018

Les famílies nombroses amb un lloguer de fins a 900 euros mensuals també podran sol·licitar l'ajut

18/05/2018 17:05
Façana d'un habitatge

Ja es poden sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer per aquest 2018. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de juny i s'hi poden acollir totes les persones titulars d'un contracte d’arrendament que compleixin els requisits sobre el preu del lloguer i els ingressos de la renda familiar.

L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals. Per a aquesta convocatòria, es preveu un pressupost inicial de 20 milions d’euros, ampliables.

Requisits

Límit mensual per demarcacions

  • Barcelona: 600 euros
  • Girona: 500 euros
  • Tarragona: 450 euros
  • Lleida: 400 euros
  • Terres de l’Ebre: 350 euros

Ingressos de la unitat de convivència
Aquest requisit ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili.

El límit màxim d’ingressos és de 0,94 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,46 vegades l’IRSC per cada persona addicional de 14 anys més i 0,28 vegades l’IRSC per cada persona addicional menor de 14 anys.

60.000 famílies ateses el 2017 amb ajuts ordinaris
La Generalitat de Catalunya atorga aquests ajuts amb l’objectiu d’evitar que les famílies que viuen de lloguer es trobin en risc d’exclusió social per falta d’ingressos i per dificultats per fer front a les despeses.

S'hi poden acollir les persones titulars d'un contracte d'arrendament que compleixin els requisits de preu del lloguer i ingressos