• Imprimeix

El Govern recuperarà les disposicions suspeses pel Tribunal Constitucional

Es buscaran alternatives legals que donin efectivitat a les disposicions anul·lades

08/01/2019 16:01
Palau de la Generalitat

El Govern ha iniciat el procés per elaborar una única llei que aglutini diverses disposicions que van ser anul·lades o que es troben suspeses pel Tribunal Constitucional (TC), i els doni efectivitat. El primer pas és aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per trobar alternatives legals que donin efectivitat a aquestes disposicions anul·lades o que es troben suspeses.

Les lleis que es volen recuperar són:

  • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: L’anul·lació va determinar que no puguin ser efectives la qualificació com a discriminació directa per raó de sexe de l’assetjament sexual en el treball o la representació paritària de dones i homes en els òrgans de negociació col·lectiva.
  • Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic: en l’actualitat es troba suspès l’article que preveu que el Govern de la Generalitat no ha de concedir permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli d'esquist per fracturació hidràulica horitzontal (fracking).
  • Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis: aquesta llei va ser fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), per tant, el compromís del Govern és de treballar conjuntament amb les entitats promotores per cercar un redactat que pugui fer guanyar vigència a la llei.
  • Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social: els preceptes que es troben suspesos, conferien a l’Agència de Protecció Social de Catalunya les funcions de gestionar els recursos que en un futur li siguin atribuïts.

En les properes setmanes s’iniciarà la tramitació d’altres lleis impugnades, suspeses i/o anul·lades.

En un primer bloc, seran la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes; la Llei del canvi climàtic; la Llei de les associacions de consumidors de cànnabis; i la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social

Més informació