• Imprimeix

Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya

Baixa la percepció d'assetjament dels alumnes però puja la de ciberassetjament

09/11/2017 14:11
ciber

Baixa la percepció d'assetjament dels alumnes però puja la de ciberassetjament. Aquesta és una de les conclusions de l’Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya, coordinada pels departaments d’Ensenyament i Interior. L’enquesta es va dur a terme el novembre de 2016 entre una mostra de 8.749 alumnes –d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà- de 110 centres educatius catalans. D’entre els alumnes enquestats, un 9,9% diu haver patit assetjament, considerat com a tal un cop a la setmana o més. La dada mostra una lleugera tendència a la baixa de mig punt respecte l’edició de 2011, que era d’un 10,4%. 

Ciberassetjament
S’incrementa lleugerament el ciberassetjament entre els alumnes preguntats, atès que un 3,7% han patit assetjament a través dels mitjans digitals, un cop a la setmana o més. Respecte l’enquesta anterior, s’observa una lleugera tendència a l’alça (0,2%). Així mateix, 4 de cada 10 alumnes que han patit maltractament en general manifesten que alguna vegada ho han estat a través dels mitjans digitals. La incidència dels maltractaments entre iguals és independent de la titularitat dels centres, ja siguin públics o privats.

L’assetjament a través dels mitjans digitals es caracteritza per una major intensitat, ja que es pot donar durant les 24 hores i té un impacte exponencial, ja que un missatge ofensiu es reprodueix per a la víctima cada cop que es clica per part de tercers. A més, en poder-se fer des de l’anonimat, aquest tipus d’assetjament es pot produir per part d’un major nombre de persones. 

L’enquesta també reflecteix respecte les agressions de contingut sexual que un 13,7% dels joves manifesten que se’ls van acostar o fer seguiments molestos; i un 10,7% que els van adreçar missatges no volguts de contingut sexual. 

Programa #aquiproubullying
Amb l’objectiu de reduir els assetjaments en l’àmbit escolar, el Departament d’Ensenyament va crear el programa #aquiproubullying, que posa a l’abast dels centres participants formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament. 

Més dades
L’enquesta també pregunta sobre la relació dels alumnes amb els seus companys, que és ben valorada (7,8) i la percepció de maltractaments al grup de classe, així com la comunicació dels alumnes assetjats amb els pares i professors. També recull dades sobre hàbits i valors, com els estereotips de gènere, i els comportaments al centre, l’alcohol i les drogues. Consulteu tots els resultats de l’enquesta a la nota de premsa.

La incidència dels maltractaments entre iguals és independent de la titularitat dels centres, ja siguin públics o privats