• Imprimeix

Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya

Prop del 65% dels fets no es denuncien: els fets que més es denuncien són els robatoris i els que menys, les estafes

15/12/2016 11:12
mossos

El cos dels Mossos d’Esquadra ha rebut la valoració més alta des dels seus inicis, un 7,3, segons indica la darrera Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC), que correspon a l’any 2015. Predominen les percepcions favorables en relació amb els Mossos d’Esquadra, que s’incrementen respecte la darrera edició. La proporció d’entrevistats que creu que el treball dels Mossos ha empitjorat decreix notòriament i passa del 10,8% al 5,9% i també minva el percentatge de qui creu que segueix igual (38,3 a 35,9%). Les percepcions sobre l’evolució futura del servei dels Mossos són també notòriament optimistes i també milloren força respecte el 2013.

Poques denuncies

Una altra de les dades destacades de l’enquesta és la baixa taxa de denúncia. Prop del 65% dels fets (considerats delictius per les persones entrevistades) no es denuncien. L’enquesta també posa de manifest que els fets contra les persones es denuncien força menys que els patrimonials: els nivells més alts de denúncia està en els fets contra el negoci urbà (53,4) i segones residències (66,5%); i els més baixos en els enganys, fraus i estafes (80,1%).

Sobre els motius, la gent al·lega que no denuncia perquè es tracta de fets poc importants. La proporció de persones que citen com a argument que denunciar és massa complicat s’estanca. I els motius que parlen que la policia pot fer poca cosa, que manca confiança en la policia o en la justícia o aquells relacionats directament amb la por, presenten una tendència decreixent.

La visibilitat de les patrulles uniformades dels Mossos d’Esquadra que havia estat força estable al llarg dels darrers anys, registra enguany una notòria millora: augmenta la proporció de persones que consideren que és suficient (que arriba al 57,7%) i minven els que la valoren com inexistents (9,1%), insuficient (29,5%) i/o excessiva (1,2%).

Més intervenció als conductors que parlen pel mòbil

Una altra de les dades importants que es desprèn de l’enquesta fa referència a la percepció que la ciutadania té del nivell de seguretat viària, que ha empitjorat respecte de la darrera enquesta. En aquest sentit, la gent demana de forma majoritària més intervenció davant de conductors que condueixen parlant per telèfon mòbil o que han begut més alcohol del que la llei permet.

La percepció de seguretat augmenta

Una altra de les dades importants que es desprèn de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya 2015  és que la percepció de seguretat augmenta. Després d’una fase de força estabilitat, és el tercer any consecutiu que la percepció de seguretat experimenta una millora, i es situa propera als set punts. L’enquesta també posa de manifest un lleuger repunt de la victimització, però en fets menys rellevants.

El percentatge de població que es considera víctima d’algun fet delictiu ha disminuït, passant del 16,2% al 15,8%. Creix el percentatge de població que ha estat víctima d’algun il·lícit que creu que no és delictiu, passant del 5,6% al 7,2%.

Fets contra les persones

El 88% dels fets registrats per l’ESPC 2015 s’adrecen contra el patrimoni, i sols un 12% són fets contra les persones. En els fets contra persones també s’ha introduït enguany la pregunta sobre si el fet sofert va ocasionar a la víctima algun tipus de lesions i si aquestes van fer-li requerir algun tipus d’intervenció mèdica i/o de medicació. Prop del 15% dels fets contra persones han comportat lesions a les seves víctimes; en un 10% ha calgut atenció mèdica i/o medicació.

Entre els motius dels fets contra persones (agressions físiques, amenaces, coaccions i/o intimidacions) sobre els quals s’ha preguntat, destaquen les agressions per raó de sexe (12,6%) i per la ideologia (12,2%).

L’opinió majoritària expressa que la situació de la seguretat segueix igual que un any abans, i els que pensen que ha millorat superen amb escreix aquells que creuen que ha empitjorat. La majoria d’entrevistats considera que la seguretat seguirà igual el proper any. Tot i això, la proporció de persones que creu que millorarà supera amb escreix la que pensa que empitjorarà. A més a més, respecte el 2013, l’optimisme creix  (millorarà passa del 17,5% al 23,4%) i els crítics minven (de 26% a 10,7%, diuen empitjorarà).

El cos dels Mossos d’Esquadra treuen una valoració de 7,3, la més alta des dels seus inicis