• Imprimeix

És possible un país amb govern obert?

19/01/2017 14:01
romeva

“És possible un país amb govern obert?”. El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha analitzat en una sessió que ha tingut lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) els reptes relacionats amb la transparència, les dades obertes i la participació ciutadana, en la qual també s’han explicat les estratègies i polítiques de govern obert que impulsa la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat té quatre grans reptes en matèria de govern obert:

  • Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Implantar un sistema de govern obert dins l’Administració catalana que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
  • Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
  • Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.

En la seva intervenció, el conseller també ha subratllat algunes iniciatives per a un govern obert que impulsa la Generalitat de Catalunya. Ha esmentat la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la prioritat del Govern per desplegar-la; el Decret llei 3/2016  de mesures urgents en matèria de contractació pública;  el codi de conducta dels alts càrrecs, el portal de Transparència o els processos participatius sobre el servei d’atenció sanitària continuada i urgent, la reforma horària, el futur de l’educació a Catalunya i el pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020.

A la sessió, també hi han participat  el secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz, i l’ha presentada el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells, i el director del CEJFE, Gabriel Capilla.

Les sessions web són actuacions de sensibilització per facilitar el canvi cap a una organització que comunica i dialoga amb el ciutadà i que gestiona el coneixement que produeix. Les organitza el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.

Les polítiques de govern obert persegueixen una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la ciutadania