• Imprimeix

Estratègia smartCAT

L’objectiu d’smartCAT és transcendir el concepte ‘smart city’ i desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives ‘smart’ en clau de país.

20/11/2014 18:11
Àmbits d’actuació de l’estratègia smartCAT

Àmbits d’actuació de l’estratègia smartCAT

El Govern català ha presentat de forma oficial l’Estratègia Smart de Catalunya (smartCAT), la línia estratègica aprovada recentment per estendre el concepte d’smart city a escala del que la Comissió Europea anomena smart region i desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives smart en clau de país. La presentació de l’smartCAT ha tingut lloc a la Fira de Barcelona Gran Via en el marc de l’Smart City Expo World Congress.

L’estratègia smartCAT ha de convertir Catalunya en una smart region o territori intel·ligent de referència i abast internacionals, que tregui profit de l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. Amb aquesta estratègia, el Govern pretén millorar els  serveis als ciutadans gràcies a una utilització més eficient dels recursos i una actuació més intel·ligent mitjançant la gestió del màxim d'informació en temps real de què es pugui disposar.

Àmbits d’actuació

  • Smart city. Es fomentarà la col·laboració entre l’Administració i el sector privat per potenciar el desplegament de projectes d’smart city a Catalunya. Dins d’aquest àmbit, s’establiran fulls de ruta per als ajuntaments més petits, es promourà l’intercanvi d’experiències d’iniciatives locals i s’impulsarà la compartició de dades i serveis. 
  • Smart land. Es promourà la col·laboració dels agents perquè a Catalunya hi hagi un entorn tecnològic que afavoreixi el desplegament de l’smart region: xarxes de telecomunicacions, centres de procés de dades i serveis de supercomputació, entre d’altres. Es tracta de desplegar iniciatives smart al territori dins dels àmbits de competència de la Generalitat i en programes supralocals.
  • Smart economy. Per tal d’enfortir la competitivitat dels sectors en els quals Catalunya vol centrar el seu creixement industrial, es desenvoluparan accions sectorials i s’impulsaran oportunitats empresarials en els àmbits del turisme, el comerç, l’educació, la salut i els serveis socials. D’altra banda, s’apostarà pel sector tecnològic emergent del Big Data per impulsar una nova indústria de les dades. 
  • Smart goverment. Es potenciarà l’estratègia de Govern Obert amb canals de comunicació bidireccionals entre administració i ciutadania, portals de transparència i participació i també facilitant l’accés a la informació pública amb dades obertes. 
  • Smart citizen. Per desenvolupar un territori intel·ligent, cal una ciutadania “intel·ligent” que pugui decidir quina ciutat, territori i país vol. Per això, el Govern desplegarà iniciatives de capacitació digital, implicació i participació que motivin la ciutadania a participar en la presa de decisions i en la millora dels serveis públics i a col·laborar en la captació d’informació amb projectes de “ciutadà com a sensor”. 

S’articula en cinc nivells d’actuació per fer de Catalunya una ‘smart region’ de referència internacional