• Imprimeix

Fons d'habitatges de lloguer social

El Fons s’ampliarà abans de finals d’any fins els 40.000 pisos, amb la suma de les borses municipals de lloguer, i es podrà incrementar amb els habitatges de les entitats financeres

12/06/2015 14:06
pis

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha signat un acord amb 28 entitats municipalistes i associacions un conveni per a la creació del Fons d’habitatges de lloguer destinats a polítiques socials. Aquest acord possibilitarà posar tots els pisos de la Generalitat, els cedits per les entitats financeres, els de les borses municipals i els que formen part de les xarxes de mediació i d’inclusió sota la gestió única de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i amb uns requisits homogenis per a totes les famílies que hi optin.

Inicialment, aquest Fons l’integren els 24.905 pisos que gestiona a hores d’ara l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i es preveu que abans de final d’any s’haurà incrementat fins als 40.000 habitatges quan s’hi incorporin els que gestionen els municipis. S’obre també la porta a integrar en el Fons més pisos buits gestionats per les entitats financeres i pels grans tenidors d’habitatge. En tots els casos, els pisos del Fons es destinaran a lloguer en unes condicions que garanteixin que els ocupen famílies en situació de vulnerabilitat.

El fet d’unificar la gestió de tots aquests habitatges sota el paraigües públic de l’Agència permet també homogeneïtzar els requisits amb els quals s’hauran de posar a disposició de les famílies:

  • El preu del lloguer haurà de ser inferior, com a mínim, en un 20% a la mitjana del de mercat a la zona.
  • Els adjudicataris podran accedir a un ajut públic per garantir que el preu de la renda mensual que hagin de pagar no superi una forquilla d’entre el 15 i el 30% dels seus ingressos totals (en funció de la seva renda).
  • Els contractes de lloguer tindran una durada mínima de cinc anys.

Més de 1.200 pisos cedits per les entitats financeres

Dels 24.905 habitatges gestionats actualment per l’Agència i que s’acaben d’incorporar al Fons, més de 1.200 procedeixen de cessions per part d’entitats financeres, que els tenien buits. Aquesta cessió ha estat conseqüència de l’anunci de la propera aprovació d’un impost que gravarà la tinença de pisos buits.

D’altra banda, el Govern va aprovar el passat mes de març un Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge que obliga les entitats financeres a informar les administracions de les operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i de pisos procedents d’execucions hipotecàries. Les administracions podran, doncs, exercir el dret de tempteig i retracte per adquirir aquests pisos i posar-los també a disposició de famílies en situació vulnerable. Des del mes de març, el Departament ja ha rebut la comunicació de 2.000 pisos en aquesta situació.

El desplegament de totes aquestes mesures respon a l’objectiu del Departament d’augmentar en un 10% el parc públic d’habitatge entre els anys 2015 i 2016.

El Fons disposa de 24.905 pisos per a famílies vulnerables