• Imprimeix

La bretxa salarial a Catalunya és del 23,9%

Més de mig milió d'euros per combatre la desigualtat salarial de gènere

21/02/2018 17:02
igualtat

La bretxa salarial de gènere es va reduir en 2,1 punts entre 2014 i 2015, tot i que el salari mitjà dels homes es va situar en 27.514 euros anuals i el de les dones en 20.946 euros, un 23,9% inferior. Aquestes dades corresponen a l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015, publicat per la Generalitat amb motiu del Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Homes i Dones.

Les dones encara són víctima de dos fenòmens en el mercat laboral:

  • El sol enganxós, que les situa a la part baixa de l’escala salarial (un 25% cobren 11.824 euros o menys).
  • El sostre de vidre, les dones més ben remunerades reben de mitjana un sou anual gairebé 9.000 euros inferior al dels seus companys.

Algunes dades que posa de manifest l’informe són:

  • El menor salari femení s’explica en part per un major pes del treball a temps parcial. Però la bretxa salarial a temps complet duplica la del temps parcial.
  • Les diferències de guany brut anual tendeixen a créixer amb l’edat.  
  • La bretxa de gènere és menys marcada entre les persones d’origen estranger, tot i que des de 2013 està en creixement.
  • A major estabilitat laboral, majors diferències salarials.
  • És més elevada en les ocupacions que requereixen un nivell de qualificació elemental, presenten els salaris més baixos i tenen una forta presència femenina.
  • En l’altre extrem, en el grup de tècnics i professionals científics i intel·lectuals s’ha escurçat des de 2013 i és la més baixa de tots els grups ocupacionals.

Què es fa per evitar la bretxa salarial?

El Govern ha prioritzat l’acció d’aquesta àrea, amb un increment del pressupost de 91.703 euros el 2016 fins a 582.784 euros el 2017. La major part d’aquests diners es fan servir per finançar plans d’igualtat a les organitzacions públiques i empreses.