• Imprimeix

Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme

La llista inclou 66.590 persones afectades i 15 entitats

07/07/2017 00:07
llista

En aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya publica la relació de persones a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco.

La Dictadura va considerar enemigues les persones que, per raó de la seva afiliació política, sindical, associativa, per les seves idees o creences o per les seves opcions vitals, no eren afins al règim. La repressió va ser sistemàtica i transversal, i va afectar homes i dones de totes les edats, orígens, condició social i professions.

Testimonis de la repressió

L’Arxiu Nacional ha treballat per preservar testimonis documentals de la repressió, facilitar l’accés a les fonts i difondre'n el contingut.

Ara la Llei 11/2017 l’encomana a fer pública una relació de persones a les quals es va instruir procediments judicials militars (consells de guerra, diligències prèvies i similars). La Llei també autoritza a actualitzar la llista si l’Arxiu Nacional té coneixement de l’existència de processos que no s’han inclòs en la relació inicial.

La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament: 66.590 són persones físiques i 15 són persones jurídiques. Hi ha persones a les quals es va instruir més d’un procediment.

La relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. S’hi indiquen les persones que van ser executades.

D’acord amb la Llei 11/2017 l'Arxiu Nacional publica la llista de processos i resolucions dictades pels tribunals militars