• Imprimeix

Millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona

Les restriccions començaran el desembre de 2017 en casos d’episodis ambientals de contaminació

06/03/2017 15:03
La Generalitat es compromet a facilitar la flexibilitat horària del seu personal durant els episodis ambientals en hores punta

La Generalitat es compromet a facilitar la flexibilitat horària del seu personal durant els episodis ambientals en hores punta

La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals han arribat a un acord per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit a la conurbació de Barcelona en el termini de 15 anys.  En els propers 5 anys es reduirà un 10% les emissions per assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut, i s’accelerarà l’adopció de mesures locals més intensives per tal de poder assolir els nivells fixats per la Unió Europea abans de desembre de 2020.

Es tracta del primer gran compromís de les diverses administracions per garantir la qualitat de l’aire i protegir la salut de la ciutadania i el medi ambient. Els esforços que s’han dut a terme fins ara han disminuït el nombre de partícules en suspensió (PM10), però no han aconseguit la reducció esperada dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2). Per aquest motiu,  les diverses administracions implicades han decidit millorar la coordinació i actuar de manera més consensuada.

Les mesures beneficiaran directament 4,3 milions de persones de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i indirectament sis comarques més de l’entorn de Barcelona (Osona, el Bages, l'Anoia, el Maresme, l'Alt Penedès i el Garraf).

Restriccions al trànsit a partir del desembre

L’objectiu és aconseguir una reducció del 30% de les emissions associades al trànsit viari en el termini de 15 anys, per tal d’assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. Com a mínim, un 10% d’aquestes emissions es reduiran els propers 5 anys i així progressivament fins arribar al 30% pactat.

Per això, s’ha acordat la restricció de circulació en l’Àmbit-40 per als vehicles més contaminants. Concretament, a partir del proper 1 de desembre, en situacions d’episodi ambiental declarat per la Generalitat, no podran circular en aquest àmbit les furgonetes i turismes anteriors a la categoria “Euro 1”. Es tracta de les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994  i els turismes matriculats abans de l’1 de gener del 1997. A la Zona de Baixes Emissions Urbanes dins de les rondes aquesta mesura serà extensiva a tots els turismes i furgonetes que no han rebut l’etiqueta de la DGT. Les restriccions seran revisades anualment.

Progressivament, aquestes limitacions de circulació s’aniran estenent, mitjançant la creació d’una zona de baixes emissions. A partir de l’1 de gener de 2019 la restricció en l’Àmbit-40 per a furgonetes i turismes anteriors a “Euro 1” serà efectiva de dilluns a divendres.

Cada municipi podrà aplicar restriccions més estrictes en funció de les seves necessitats, mitjançant la implantació de zones urbanes d’atmosfera protegida a l’interior de les ciutats. En l’Àmbit-40, aquestes restriccions afectaran 106.018 turismes (un 7% respecte el total del parc mòbil) i 22.049 furgonetes (un 16% respecte el total).

Abans de l’1 de juliol de 2017 s’aprovarà un protocol per detallar les accions a realitzar per cadascuna de les administracions en cada nivell d’alerta, els mecanismes d’activació de les mesures de reforç del transport públic, la implantació d’un títol de transport específic per captar nous viatgers en episodis ambientals per part de l’ATM, i els canals de comunicació i coordinació de les institucions.

Fomentar l’ús del transport públic

Les administracions es comprometen a informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de modificar els hàbits de mobilitat per a la disminució de les emissions i la millora la qualitat de l’aire, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi.

Especialment en cas d’episodi ambiental, es recomanarà la disminució dels desplaçaments no obligats, evitar les hores punta i apostar pel transport públic enfront del vehicle privat.

Per tal de contribuir a disminuir la congestió del transport públic a les hores puntes, la Generalitat es compromet a facilitar, en la mesura del possible, la flexibilitat horària del seu personal durant els episodis ambientals.

Renovació del parc de vehicles

S’incentivarà la renovació del parc de vehicles amb ajuts i bonificacions en els peatges, per substituir-los progressivament per vehicles de baixes emissions, es promourà el canvi de flotes en les administracions públiques, i la creació de punts de recàrrega d’elèctrics, entre d’altres.

Transport públic gratuït amb la Targeta Verda Metropolitana

Es crearà una Targeta verda metropolitana que donarà dret a 3 anys de transport públic gratuït per a tots els serveis de transport de l’ATM. Se’n podran beneficiar aquelles persones de l'AMB que donin de baixa i desballestin un vehicle lleuger dièsel fins a “Euro 3” (fabricats abans de 2005), o benzina o gas fins a “Euro 1” (fabricats abans de 1996) i motos tipus pre-Euro o Euro 1, i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la Targeta Verda. Els municipis de l’Àmbit-40 que no siguin beneficiaris de la Targeta Verda Metropolitana es podran afegir a la nova tarificació social i ambiental.

A partir de l’1 de gener del 2019 es restringirà la circulació de turismes de més de 20 anys els dies feiners