• Imprimeix

Oposicions per a 153 noves places de bombers

Les sol·licituds es poden presentar del 16 de febrer al 7 de març emplenant la sol·licitud per via telemàtica o presencial

15/02/2016 08:02
Oposicions de bombers

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments obre la convocatòria per seleccionar 153 persones que s’integraran al cos de bombers de la Generalitat. Per prendre part en el procés de selecció cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 16 anys i no superar l'edat per a la jubilació forçosa, així com acreditar la titulació de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. També s’ha d’estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C i del nivell B2 de català i castellà. Alhora caldrà demostrar tenir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

El procés selectiu, en forma de concurs oposició, constarà de les fases següents: oposició, concurs, curs selectiu i pràctiques. L’oposició s’estructura en cinc proves que valoren l’aptitud i els coneixements, així com el rendiment físic i l’avaluació psicològica.

Es convoca el concurs oposició per ingressar al cos de bombers en la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2)