• Imprimeix

Pacte Nacional per a la Indústria

Els sis grups de treball han fixat 116 actuacions per desenvolupar en competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular

06/07/2017 08:07
Pacte Nacional per a la Indústria

La Generalitat, a través del desenvolupament de les mesures que preveu el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), invertirà un total de 1.844 milions d’euros per desenvolupar més de 116 actuacions que enforteixin  el sector fins al 2020. Aquest pressupost mobilitzarà més de 3.100 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector privat en aquest mateix període. Per aquest primer any ja s’han destinat 468 milions d’euros.

El pacte inclou compromisos concrets i de tots els agents implicats per afavorir crear més indústria. 

L’estratègia i les accions del Pacte Nacional per a la Indústria s’han treballat en sis grups de treball: en competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular. Els principals resultats i actuacions dels sis grups de treball:

 

1-    Competitivitat i ocupació industrial

 • 25 actuacions agrupades en 4 línies
 • 226 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 739 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 1.751 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector

L’objectiu és potenciar la capacitat del teixit empresarial català per mitjà del binomi format per la internacionalització i la innovació, ja que són conceptes que es reforcen mútuament,  així com impulsar l’emprenedoria, especialment la de base tecnològica. Aquest pacte té la vocació de generar ocupació de qualitat en el sector industrial.

Entre les principals actuacions d’aquest grup hi ha la creació d’un Observatori de la Indústria que s’encarregui del seguiment del Pacte i de l’elaboració d’estudis i informes d’economia industrial. També es crearà una oficina tècnica de suport a la indústria en relació a les barreres d’internacionalització que dependrà d’ACCIÓ.

 

2-    Dimensió empresarial i finançament 

 • 11 actuacions agrupades en 4 línies
 • 49 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 107 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 531 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector

L’objectiu és incrementar la dimensió de les pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de l’economia; així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.

En aquest sentit, es crearà un programa de finançament per a les empreses,  vinculat per al període 2017-2020, el qual inclou tant instruments de finançament a llarg termini amb bonificació d’interessos com mecanismes d’aval a les operacions de finançament del circulant i de les inversions en internacionalització, innovació i reactivació industrial.

 

 3-    Indústria 4.0 i digitalització:

 • 17 actuacions agrupades en 4 línies
 • 75 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 178 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 385 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector

L’objectiu és difondre entre les empreses la importància de la disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el mercat; així com capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils, prestar els serveis avançats i promoure les infraestructures necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0.

 

4-    Formació:

 • 22 actuacions agrupades en 4 línies
 • 167 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 699 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 882 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector

L’objectiu és millorar la capacitació de treballadors i treballadores per mitjà d’una formació professional, una formació contínua i de l’emprenedoria i una formació universitària que donin resposta, de qualitat i flexible, a les necessitats de les empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció. 

El PNI vol fomentar la vocació industrial i emprenedora. En aquest sentit, desplegarà un projecte interdepartamental de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques a través del pla Stemcat.

 

5-    Infraestructures i energia:

 • 31 actuacions agrupades en 4 línies
 • 53 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 352 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 697 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector

Aquesta línia té per objectiu fer que Catalunya disposi d’un millor equipament infraestructural, que permeti augmentar la productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir l’atracció d’inversions; així com reduir els costos energètics de la indústria catalana enfront dels competidors i millorar l’eficiència i l’estalvi energètics.


6-    Sostenibilitat i economia circular:

 • 11 actuacions agrupades en 4 línies
 • 28 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 150 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 350 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector

S’aposta per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la innovació i la competitivitat industrial.

En aquest sentit, es reforçarà el model de prevenció de residus i s’avançarà en la transformació del residu en recurs; es fomentaran projectes d’R+D i innovació en l’àmbit de l’economia circular, es transformarà l’actual Agència de Residus de Catalunya en l’Agència de Recursos de Catalunya i es promourà un Programa Català de la Simbiosi Industrial.

S’invertiran un total de 1.844 milions d'euros per desenvolupar les actuacions que enforteixin el sector fins al 2020

Més informació