• Imprimeix

Pacte Nacional per a la Universitat

El pacte pretén debatre i consensuar el futur del model universitari català

19/06/2017 13:06
Pacte Nacional per a la Universitat

La comunitat universitària, els agents socials i econòmics i els grups parlamentaris han subscrit el Pacte Nacional per a la Universitat (PNU) promogut pel Govern per debatre i consensuar el futur del model universitari català.

El PNU té com a objectiu fomentar la participació de la comunitat universitària i la societat civil per establir les línies estratègiques en clau de futur del model universitari català. És un instrument que ha de permetre fer una anàlisi rigorosa de la realitat del sistema universitari català per tal de dissenyar les estratègies de futur que comptin amb el màxim consens. L’estructura del PNU consta d’un plenari, una taula permanent i quatre grups de treball.

Calendari d’implementació

El Govern té previst aprovar el PNU el proper mes de setembre. A partir d’aquesta data, es fixarà la primera reunió del plenari que es trobarà cada dos mesos. El PNU s’ha fixat el termini d’un any per, al setembre de 2018, configurar acords en el sistema tarifació social, el model de finançament, i les polítiques de personal i de qualitat a les universitats, entre d’altres temes estratègics per al futur del sistema universitari català.

El setembre de 2018 s’ha fixat com a termini per configurar acords en el model de finançament, polítiques de personal i de qualitat a la universitat i el sistema de tarifació social, entre d’altres

Més informació