• Imprimeix

Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions

Es vol promoure una atenció que previngui l’estigma i l’exclusió social

13/03/2017 15:03
depressio

El Govern de la Generalitat ha presentat l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions. A grans trets, l’estratègia que es proposa consolida el model d’atenció comunitari i orienta l’organització dels serveis d’atenció des del paradigma del model de recuperació. L’àmplia mirada que es planteja per entendre la salut mental implica la integració de l’atenció entre els diferents serveis de la xarxa sanitària i entre el sistema sanitari, social, educatiu, laboral i judicial com a objectiu de millora permanent.

Els principis i elements comuns que han d’impregnar totes les actuacions incloses com a prioritàries per al període 2017-2019 són:

 • La promoció i la prevenció com a elements fonamentals per intervenir a temps i per detectar millor i amb rapidesa les situacions i, per tant, com a elements comuns i transversals de totes les línies estratègiques acordades.
 • La promoció d’una atenció basada en els drets humans, que previngui l’estigma i l’exclusió social i que garanteixi la participació de les persones amb trastorn mental i addiccions i de llurs famílies en aquestes polítiques públiques de salut mental.
 • La consecució de la integració de les intervencions (entre les xarxes especialitzades, en l’entorn de l’atenció primària, integració progressiva amb els serveis socials, sanitaris, educatius, laborals i altres).
 • El desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental basat en la comunitat i orientat a reduir les desigualtats socials i millorar la recuperació i la inclusió social.
 • La formació com a eina de millora contínua i garant d’un servei de millor qualitat.

Així mateix, destaquem alguns dels grups d’interès o àmbits al voltant dels quals volem intensificar accions:

 • L’atenció als infants, l’adolescència i els joves.
 • La promoció d’accions que afavoreixin la inserció laboral de persones adultes amb trastorns mentals greus i addiccions.
 • La millora de l’atenció en salut mental en l’àmbit judicial i en el de l’execució penal per a persones en situació de privació de llibertat i subjectes a mesures de seguretat.
 • L’atenció a les persones grans.
 • El suport a les famílies.
 • El suport a la xarxa associativa

En la seva elaboració hi han participat les entitats socials del sector, els professionals, els familiars i afectats i els diferents departaments del Govern implicats