• Imprimeix

Pla d'acreditació i qualificació professionals

Les places s’oferiran en dependència, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, hostaleria i turisme, activitats físiques i esportives, sanitat, seguretat i mediambient, i energia i aigua

13/01/2017 13:01
electricistes

7.900 persones amb mancances de qualificació podran avaluar i acreditar les competències adquirides durant la seva trajectòria professional gràcies a Pla d’acreditació i qualificació professionals. El Pla, que va aprovar el Govern el 27 de desembre, l’han elaborat els Departaments d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies en coordinació amb el Consell Català de la Formació Professional. L'objectiu del pla és facilitar la inserció laboral i millorar la formació professional dels treballadors.

Les places previstes s’oferiran en nou àmbits diferents: dependència (4.000 places), activitats físiques i esportives (1.000), sanitat (1.000), seguretat i mediambient (700), energia i aigua (200), i 1.000 més per professionals amb dificultats d’inserció repartides entre els àmbits de comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, hostaleria i turisme. El pressupost previst per dur a terme aquest procediment és de 2.807.441,37 euros.

Els procediments d’avaluació de competències professionals permeten reconèixer i acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral, mitjançant la feina desenvolupada als llocs de treball o bé en processos d’aprenentatge no formal. Les persones que hi participen poden aconseguir una certificació de les seves competències que els pot servir per arribar a obtenir, amb els complements de formació que s’escaiguin, un títol de formació professional, un certificat de professionalitat o totes dues coses. Així doncs, amb aquesta actuació es millora l’ocupabilitat de les persones, es facilita la inserció laboral, el manteniment d’un lloc de treball i la promoció professional al llarg de la vida.

Com accedir a les places ofertades

La inscripció al Primer Pla d’Acreditació i Qualificació Professional és pot realitzar mitjançant:

  • Convocatòries públiques. En aquest cas un cop publicada i oberta la convocatòria, les persones es poden preinscriure en la pàgina web de l’Acredita’t. Un cop es comprova que compleixen els requisits, reben un missatge per correu electrònic informant-los si han estat acceptats o no, per poder passar a la inscripció final. Aquesta es fa efectiva un cop s’han abonat les taxes reglamentàries per poder accedir a les proves. A partir d’aquí s’assigna a cada persona una comissió que serà l’encarregada d’avaluar si té assolides les competències professionals que vol acreditar. 
  • Convocatòries restringides per a sectors específics que s’estableixen mitjançant convenis entre les administració competent (que pot ser Ensenyament i/o Treball, Afers Socials i Famílies) i els agents socials. En aquest cas en cada conveni es fixen les vies per a la inscripció ja que els candidats corresponen a empreses concretes del sector, pel que fa a la resta del procés és molt similar a l’anterior.

Processos d’acreditació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Paral·lelament, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’ha creat un servei d’informació i orientació estable i específic per a les persones que poden estar interessades en participar en els processos d’acreditació vigents o futurs, i que s’ofereix a través de les Oficines de Treball.

En aquest servei, s’orienta a les persones sobre si compleixen o no els requisits per participar-hi. S’informa també si en el moment de la petició hi ha alguna convocatòria oberta que reculli les competències que la persona vol acreditar; en el cas que en aquell moment no hi hagi cap convocatòria es recull la necessitat de cada usuari per tal de que quan es disposi d’una massa crítica suficient de persones per a acreditar-se en aquelles competències específiques, es pugui determinar la necessitat d’endegar el procés corresponent.

7.900 persones sense títol podran acreditar la seva experiència professional