• Imprimeix

Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages

Reserva sòl per a fins a tres noves plantes de valorització de sal

23/03/2016 15:03
l'activitat minera al Bages

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Kippelboy.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el tràmit del document d’avanç del Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat minera al Bages als ajuntaments afectats de Sallent, Súria, Balsareny i Callús, i a la Direcció General de Polítiques Ambientals. Aquests consistoris podran fer les aportacions per a ajudar a enriquir i completar el document abans que s’aprovi inicialment, moment en què se sotmetrà a informació pública per a tota la ciutadania.

El PDU parteix de la base que l’activitat minera que Iberpotash, filial d’ICL Iberia, duu a terme al Bages és d’interès públic i estratègica pels llocs de feina que crea a la comarca i pels seus efectes multiplicadors per a l’economia del país.

El mineral és un recurs públic regulat que s’explota per mitjà d’empreses concessionàries. En aquest cas, Iberpotash impulsa el Pla Phoenix, plantejat com l’eina que permetrà seguir desenvolupant i incrementant l’activitat d’aprofitament dels recursos naturals de la conca potàssica catalana. Però l’activitat de la mineria de sal ha comportat l’existència d’una sèrie de passius ambientals històrics que el PDU ara aborda.

El PDU ordenarà l’activitat minera a la comarca amb una visió de conjunt i vetllarà perquè sigui sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic

Més informació