• Imprimeix

Primera crida del Pla Serra Húnter (PSH)

Fins al 20 d’abril es poden presentar els candidats per a 27 posicions en les categories de lector i de professorat agregat

22/02/2018 14:02
Serra Hunter

El Pla Serra Húnter (PSH) ha obert la primera de les dues convocatòries anuals per facilitar que les universitats públiques catalanes contractin personal docent amb criteris d’excel·lència internacional. La crida està oberta fins al 20 d’abril a professorat nacional i internacional i ofereix 26 contractacions en la categoria de lector i una contractació de professorat agregat.

El Pla Serra Húnter és una de les vies de contractació del personal docent i investigador (PDI) a les universitats públiques catalanes. El Govern subvenciona el 50% de les retribucions bàsiques dels docents contractats amb l’objectiu de retenir i captar talent per al sistema universitari català.

El procés de selecció consta de dues fases:

  • La primera consisteix en l’anàlisi i l’avaluació dels mèrits específics de la persona candidata i té caràcter eliminatori.
  • La segona fase és una prova presencial.

El programa es fa per captar personal docent i investigador