• Imprimeix

Programa català de refugi

Al Programa podran acollir-s'hi les persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient

24/01/2017 14:01
refugi

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania-, començarà a partir d’aquest mes de gener el desplegament d’un Programa català propi d’atenció a les persones refugiades. Aquest Programa representa un canvi de model respecte al programa estatal d’acollida i s’orienta, d’una banda, a atendre les necessitats bàsiques de les persones acollides i, de l’altra, a ajudar-los a assolir una independència social i laboral que els faciliti l’exercici de la plena ciutadania.

El Programa català de refugi (PCR) es desenvoluparà en col·laboració amb la ciutadania, la societat civil i el món local. En el seu disseny s’han pres com a referents les millors experiències internacionals d'integració sociolaboral i també l’experiència acumulada a Catalunya.

Al Programa podran acollir-s'hi les persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient tot i que, excepcionalment, s’atendran també les persones refugiades que hagin deixat el programa estatal per altres raons justificades i que es trobin en situació d’exclusió social. Els beneficiaris hauran d’estar empadronats a Catalunya i hauran d’haver tingut ingressos anuals per sota de la Renda Mínima d’Inserció en els 12 mesos anteriors.              

Cadascuna de les persones beneficiàries hauran de comprometre’s a seguir un Pla Individual d’Activitat que fomenti la seva autonomia i que se centrarà en tres grans eixos: l’aprenentatge de la llengua, l’orientació i inserció laboral i la participació social.

Aquest Programa inclou un ajut econòmic, que atorgarà el Govern a través d’una convocatòria pública, i que servirà per garantir les necessitats bàsiques: habitatge, subministraments, alimentació, roba, medicines, higiene personal i les despeses derivades de l’escolarització obligatòria.

La cobertura econòmica durarà un màxim de 12 mesos, revisable cada 3 mesos. En funció de l’avaluació trimestral, es podrà marxar del programa si la persona refugiada ha assolit ja el nivell d’autonomia suficient o bé si no compleix els compromisos del Pla Individual d’Activitat o fa un mal ús dels recursos econòmics rebuts.

Les persones refugiades es comprometen a aprendre les llengües catalana i castellana, seguir les activitats d’orientació, formació i inserció laboral del Programa i participar en activitats del Pla que les ajudin a establir vincles socials amb les persones i entitats del seu entorn.

Com formar part del grup d’acollida

Aquestes persones rebran el suport d’un grup de 3 a 5 mentors, el Grup d’Acollida. Els mentors se seleccionaran a través de Tràmits gencat. Les persones escollides hauran de seguir un curs de formació específica i una entrevista personal. Hauran de comprometre’s a dedicar entre 2 i 4 hores setmanals durant un any a l’atenció a aquestes persones.

El Programa català de refugi també implicarà les entitats socials- que donaran suport als mentors dels grups d’acollida- i als ens locals (ajuntaments i consells comarcals) –que faran l’avaluació del Pla Individual d’Activitat.  

El Pla garantirà la plena integració de les persones refugiades