• Imprimeix

Programa d'Identificació Genètica de desapareguts

L’accés al programa és gratuït i accessible per qualsevol persona inscrita al Cens de familiars de desapareguts

07/09/2016 15:09
Barcelona

El Govern han presentat el Programa d’Identificació Genètica per tal de constituir una base de dades amb els perfils genètics dels familiars dels desapareguts; una base de dades amb els perfils genètics de les restes òssies exhumades; i establir les relacions de parentiu i determinar identificacions personals de les restes.

El Programa d’Identificació Genètica és una iniciativa coordinada i impulsada pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, en col·laboració amb el Departament de Salut i el Departament de Justícia per garantir la identificació genètica de les restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

El Govern considera un deure localitzar, recuperar i identificar les restes de persones desaparegudes a Catalunya durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquest és un deure que es sustenta en la legítima demanda social existent.

Funcionament del programa

L’accés al Programa es realitzarà a través de la inscripció al Cens de Desapareguts del Departament d’Exteriors i hi pot participar qualsevol persona, independentment de la seva nacionalitat, familiar de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Les persones participants no ha d’incórrer en cap cost per participar en el programa, donat que l’extracció i el tractament de la mostra biològica és gratuïta per les persones sol·licitants.

El Departament d’Exteriors, a través de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament (DGRRII), informarà progressivament a totes les persones registrades al cens sobre l’existència d’aquest projecte i els facilitarà la informació i contacte del personal de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), competent en programació de visites en tots els centres adscrits al programa i depenent del Departament de Salut, que organitzarà tot el procés de citacions personals per a l’extracció de mostres biològiques. Així, l’HUVH recollirà les mostres biològiques, les conservarà i custodiarà i les processarà.

Per la seva banda, la DGRRII realitzarà l’anàlisi genètica de les restes òssies humanes dipositades al Memorial de les Camposines (La Fatarella), així com de totes les localitzades com a resultat dels treballs d’exhumació arreu del territori català. L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) d’acord amb l’autoritat judicial, també portarà a termes les anàlisis antropològiques de restes humanes. Els resultats i les dades obtingues s’introduiran en una base de dades específica per al seu tractament i conservació.

Mitjançant softwares específics es realitzarà l’encreuament i el contrast amb les dades genètiques obtingudes dels familiars de desapareguts. El laboratori de genètica de l’HUVH emetrà un informe detallat sobre la probabilitat de parentesc en cada cas, atesos els marcadors informatius comuns en les mostres creuades, i el lliurarà a la DGRRII per al seu registre i perquè en cas d’encreuament contacti amb els familiars interessats i els n’informi.

El Programa permetrà crear una base de dades amb els perfils genètics dels desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i dels seus familiars