• Imprimeix

Protocol contra les drogues als instituts

El Protocol determina les actuacions preventives, de detecció i els circuits d’intervenció en casos de consum, tinença o venda de drogues als centres

16/06/2017 15:06
drogues

Els departaments d’Ensenyament i Salut han editat un Protocol de Prevenció per la detecció i intervenció sobre Drogues als Centres d’Educació Secundària. El protocol és una eina per prevenir, detectar i intervenir en situacions relacionades amb les drogues com poden ser intoxicacions, consums dins o fora del centre i tinença il·lícita de substàncies estupefaents, entre d’altres.

Aquest document estableix un marc comú d’actuació per a tots els centres i afavoreix la coordinació dels diferents agents implicats en un circuit sistematitzat.

Què diu el protocol?

El protocol s’adreça al professorat que treballa amb joves d'entre 12 i 21 anys que estan escolaritzats en centres educatius d’ESO, Batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i recursos especials com les unitats d’escolarització compartida (UEC).

El document fomenta la implementació de mesures preventives que inclouen pautes d’actuació pel professorat, i programes, materials i webs per a treballar a l’aula i per a famílies. També facilita la detecció de comportaments de risc i estableix uns circuits d’intervenció coordinats entre els diferents membres de la comunitat escolar i agents implicats en el protocol com són els cossos de seguretat; els centres de salut mental infantil i juvenil; els centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS); els serveis socials i joventut, entre d’altres.

A més, aquest protocol vol anar més enllà de la sanció i convertir el conflicte en una oportunitat educativa, tant per a l’alumnat com per a les famílies.

Consum de drogues

L’inici en el consum d’alguna substància coincideix, en la majoria dels casos, amb la franja d’edat dels joves que cursen Educació Secundària Obligatòria (ESO) i postobligatòria. L’última enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES, 2014) mostra que es comença a experimentar amb l’alcohol, el tabac, el cànnabis i la resta de substàncies entre els 12 i els 15 anys, i que el percentatge de persones consumidores de les drogues amb prevalences més altes de consum (alcohol, tabac, cànnabis) tendeixen a augmentar amb l’edat assolint el seu màxim entre els estudiants de 17 o 18 anys.

Ensenyament i Salut presenten un protocol de prevenció i actuació sobre drogues als centres educatius de secundària