• Imprimeix

Recuperació de la llúdriga

Èxit de les mesures de protecció d’aquest animal i de la millora dels ecosistemes fluvials

09/08/2017 14:08
Imatge: LIFE Limnopirineus.

Imatge: LIFE Limnopirineus.

El quart sondeig nacional de la llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) a Catalunya i Andorra ha detectat la presència d’aquest mustèlid al 56,5% del territori. La presència és major a les comarques de Lleida, continuant per les de Girona, Barcelona i Tarragona. Per fer el sondeig, s’han recorregut 290 km de riu i s’ha comptat amb més de 200 col·laboradors.

El quart sondeig nacional

Els primers treballs de camp per conèixer la situació de l’espècie, llavors considerada amenaçada, es van produir durant la dècada dels anys 80 del segle passat. Preocupava que fins a mitjans de segle hagués estat present en tots els cursos fluvials catalans i andorrans des dels 2000 metres d’altitud i fins a nivell del mar i que pràcticament hagués desaparegut en les dècades dels 50, 60, i 70 quan les zones industrials abocaven les aigües i els residus indiscriminadament als rius.

Aigües més netes

Els motius de la millora poblacional són múltiples, però és evident que la qualitat de les aigües continentals ha millorat notablement en els últims 30 anys, fet atribuïble a la instal·lació de depuradores i a la disminució d’abocaments tòxics. La reducció de la contaminació, bàsicament per metalls pesants i organoclorats –amb gran probabilitat la principal raó de la seva pràctica desaparició a casa nostra i a grans zones d’Europa– ha propiciat també la recuperació de les poblacions de peixos, aliment bàsic del mustèlid.

Un canvi fonamental en el seu hàbitat, curiosament, ha estat l’aparició d’una espècie exòtica, el cranc de riu americà, abundant i fàcil de capturar en cotes mitjanes i baixes. Aquest fet explica la presència en conques on no hi ha cap registre històric de llúdrigues o en llocs amb molt pocs peixos.

Recuperació històrica del mustèlid, després de la seva pràctica desaparició durant la dècada dels 70 del segle passat

Més informació