• Imprimeix

Reducció de les emissions de CO2

Les previsions indiquen que l'any 2020 les emissions de CO2 de Catalunya seran un 21% inferiors a les del 2005

16/03/2017 09:03
fum

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) ha publicat el document tècnic  "Full de ruta per a l'assoliment de l'objectiu de reducció d'emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per al 2020". Si es compleixen les previsions, l’any 2020 les emissions difuses seran un 21% inferiors a les del 2005. El desplegament de tota la planificació sectorial vigent permetria assolir, i fins i tot superar, l’objectiu de reducció establert per a aquell any, que és d’un 15% respecte els nivells de l’any 2005. De fet, les dades dels inventaris d’emissions per a Catalunya mostren que les emissions difuses ja van descendir un 17% l’any 2014 respecte el 2005. 

L’OCCC alerta, però, que l’escenari de creixement econòmic pot fer augmentar les emissions, per la qual cosa és important que vagi acompanyat de canvis estructurals i de millores en eficiència que aconsegueixin desacoblar el creixement econòmic i les emissions de GEH.

Els resultats i conclusions d’aquest estudi són útils per començar a planificar les polítiques de mitigació del següent període, 2021-2030. Fins i tot si es compleixen els objectius pel 2020, s’iniciarà una dinàmica ascendent que caldrà revertir per assolir les reduccions necessàries per al 2030, que presenten un grau d’ambició superior a la del període actual.