• Imprimeix

Renda garantida de ciutadania

A partir del dia 15 de setembre es pot fer la sol·licitud. Per tramitar-la, cal demanar cita prèvia al 900 400 012 o a través del web rendagarantida.gencat.cat

14/09/2017 09:09
Renda garantida de ciutadania

La prestació de la Renda garantida de ciutadania (RGC) s’implementa a partir del dia 15 de setembre i permetrà que les persones beneficiàries cobrin d’entrada 564€ mensuals lligats a un pla d'inserció laboral o d'inclusió social segons la realitat de cada receptor. La quantitat a percebre anirà augmentant fins l'any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) estimat ara en 664€ al mes.

Els perceptors de l’ajut cobraran una prestació garantida de 414€ on s'hi afegiran 150€ complementaris en funció de si se segueix el pla d’inserció laboral o d’inclusió social acordat entre administració i beneficiari.

Beneficiaris

 • Les famílies monoparentals que:
  • No treballen o ho fan a temps parcial.
  • Cobren menys de 639€ al mes.
  • Fa dos anys que resideixen a Catalunya.
 • En el cas de cobrar menys de 564€ al mes, si:
  • No treballen.
  • Tenen més de 23 anys.
  • Fa dos anys que resideixen a Catalunya.
  • Han creat una unitat familiar independent fa més de mig any.
 • Si rebeu la Renda Mínima d’Inserció (RMI), automàticament i sense fer cap tràmit rebreu l’RGC.
 • En cas de rebre una prestació o subsidi per desocupació, si:
  • L’import de la prestació és inferior a 564€ al mes.
  • Tenen més de 23 anys.
  • No reben cap prestació de serveis d’acolliment residencial o sanitari permanent, ni està en cap règim penitenciari ordinari.
  • Fa dos anys que resideixen a Catalunya.

 

Els perceptors de la prestació han de seguir un pla d’inserció laboral o d’inclusió social, segons cada cas