• Imprimeix

Renda garantida de ciutadania

A partir del dia 15 de setembre es pot fer la sol·licitud. Per tramitar-la, cal demanar cita prèvia al 900 400 012 o a través del web rendagarantida.gencat.cat

14/09/2017 09:09
Renda garantida de ciutadania

La prestació de la renda garantida de ciutadania s’implementarà a partir del dia 15 de setembre i permetrà que les persones beneficiàries cobrin d’entrada 564€ mensuals lligats a un pla d'inserció laboral o d'inclusió social segons la realitat de cada receptor. La quantitat a percebre anirà augmentant fins l'any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) estimat ara en 664€ al mes.

Els perceptors de l’ajut cobraran una prestació garantida de 414€ on s'hi afegiran 150€ complementaris en funció de si se segueix el pla d’inserció laboral o d’inclusió social acordat entre administració i beneficiari.

Les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania han de ser majors de 23 anys, no disposar d'ingressos, rendes o recursos mínims durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud i no ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial. Alhora hauran d'estar empadronades a Catalunya i tenir-hi residència durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud, així com no disposar de propietats a banda de l'habitatge habitual. En aquesta primera fase, la RGC només serà compatible amb les rendes de treball a temps parcial de famílies monoparentals.

Els perceptors de la prestació hauran de seguir un pla d’inserció laboral o d’inclusió social, segons cada cas