• Imprimeix

Serveis mínims de la vaga del 8 de març

Consulteu els principals serveis mínims decretats i les afectacions a les vies catalanes

06/03/2018 12:03
Escut de la Generalitat de Catalunya

S’ha dictat l’ordre de serveis mínims que corresponen a les diferents convocatòries de vaga general fetes per al dia 8 de març de 2018 en l’àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Els serveis mínims tenen per objectiu garantir els serveis essencials per a les persones i l’exercici legítim del dret de vaga. 

Alguns dels serveis decretats són: 

Transport de viatgers urbà i interurbà

 • Rodalies i Regionals de Catalunya: 33% durant tot el dia.
 • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Transports de Barcelona, SA; FGC i Tram Barcelona: 50% en hores punta i 25% en hores vall.
 • Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d’autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s’ha de garantir com a mínim un desplaçament complet d’anada i tornada.

La classificació d’hores és:

 • Hores punta: de les 6.30 h a les 9.30 h i des de les 17 a les 20 h
 • Hores vall: la resta

Radio i televisió públiques

 • Producció i emissió/retransmissió de programació informativa: 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals.
 • Emissió de la informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població.

Serveis funeraris

 • Recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració: 85% del servei.
 • Serveis administratius i d’atenció als familiars: 50% del servei.

Assistència i serveis socials

 • Menjadors socials: el mateix que en cap de setmana.
 • Ajuda a domicili: serveis urgents, necessaris i inajornables.
 • Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
 • Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
 • Comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
 • Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
 • Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
 • Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

Assistència sanitària

Centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP) i que no en formen part:

 • Urgències i unitats especials: servei normal.
 • Es garanteixen els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital
 • Activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent: servei normal
 • Centres d’assistència extrahospitalària: 25% de la plantilla (en els centres que no són de la XSUP, només el personal imprescindible per garantir l’assistència urgent i inajornable)
 • Transport sanitari: servei per atendre les urgències sanitàries i els tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia.

Farmàcies de guàrdia: Es manté el servei.

Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants

Una persona de l’equip directiu per centre de treball.

A més del personal esmentat:

 • Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys). 1 docent per cada 6 aules.
 • Per als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys). 1 docent per cada 4 aules.
 • Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries. Un terç del personal.
 • Per a llars d’infants. Un terç de la plantilla.

Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques que en depenen

Serveis comuns a tots els centres de treball: 3 persones.

 • Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball.
 • Servei de registre de documents o, si escau, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), servei de control d’accés als centres públics i servei de telefonia: 3 persones.
 • Serveis als quals correspongui la tramitació de les actuacions de terminis preclusius o d’actuacions l’incompliment de les quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones: una persona per servei afectat.
 • Serveis d’emergències: el personal necessari i imprescindible.
 • Parc mòbil: un xofer dels serveis de representació per a cada departament.

 Per a més informació sobre els serveis mínims d’altres àmbits, consulteu l’edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació