• Imprimeix

Telèfon per atendre l’assetjament escolar

El telèfon funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar rastre

31/10/2016 10:10
Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció al a infància anirà acompanyada d’un seguit d’actuacions de difusió i informació.

Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció al a infància anirà acompanyada d’un seguit d’actuacions de difusió i informació.

El Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon per garantir un suport àgil i eficaç sobretot en l’atenció de les demandes relacionades amb l’assetjament als centres educatiu, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents.

Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció al a infància anirà acompanyada d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, principalment entre els joves, per garantir l’accés  de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores.

En paral·lel, els dos Departaments reforçaran en el termini aproximat d’un mes el circuit d’atenció, derivació i intervenció per als casos de bullying comunicats al telèfon 116 111 que garanteixi la derivació especialitzada i la coordinació interinstitucional cap als centres, amb una resposta immediata i experta en tot moment.

El servei telefònic Infància Respon 116 111 és de caràcter europeu i present a tots els estats, com també a múltiples comunitats autònomes, i ofereix informació, assessorament i orientació i atenció en relació a qualsevol tipus de demanda que afecti la infància i l’adolescència, entre d’altres, aquelles relacionades amb maltractaments i vinculats amb el sistema de protecció als infants.

El telèfon funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar rastre.

Els nou primers mesos de l’any el telèfon 116 111 Infància Respon ha atès 10.265 trucades, la major part de professionals, pares i mares, i que ara vol promocionar-se als equipaments, centres i àmbits on els menors desenvolupen activitats per tal que coneguin millor una eina al seu servei.

El 116 111 Infància Respon ampliarà l'atenció als casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals

Més informació