• Imprimeix

Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

L’any 2017 es va intervenir en 132 casos de risc de mutilació a Catalunya

06/02/2018 18:02
La mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa físicament i psicològicament

La mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa físicament i psicològicament

El 6 de febrer és el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir aquesta data per ajudar a erradicar aquesta pràctica que afecta els drets humans de les dones en algunes comunitats.

Detectar situacions de risc

Des de l’any 2002, a Catalunya existeix un Protocol per detectar i evitar aquesta pràctica que l’any 2017 va intervenir en 132 casos. El Protocol s’aplica mitjançant taules locals. A Catalunya n’hi ha 73 i funcionen com a reunions entre professionals dels serveis públics que estan en contacte directe amb la població que podria ser practicant de l'ablació. Les taules apleguen metges, professors, policies, treballadors socials, tècnics de ciutadania o de gènere, entre d’altres.

L’objectiu és detectar situacions de risc, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures que s'han d'emprendre des de la primera sospita.

Conseqüències de la mutilació

La mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa físicament i psicològicament que té greus conseqüències per a la salut. Pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris, quists, infeccions, infertilitat, complicacions en el part i mort de les nounades. Així mateix, té importants efectes negatius pel que fa a l’estabilitat emocional de les dones i la qualitat de les seves relacions afectives i sexuals.  Nacions Unides estima que al món hi ha entre 100 i 140 milions de nenes i dones mutilades.

Reconstrucció del clítoris

L’any 2015 es va crear el circuit per a la reconstrucció del clítoris a les dones residents a Catalunya que han patit la mutilació genital femenina. Les afectades poden sol·licitar l’operació al Centre d’Atenció Primària (CAP) que els correspongui. Des que es va posar en marxa, s’han fet 10 intervencions quirúrgiques i s’han atès 26 consultes. Properament, n’hi ha previstes tres més derivades de les visites de l’any passat.