• Imprimeix

Vocabulari interactiu de la llengua de signes

El Departament de Cultura publica una nova eina en línia per aplegar 1.500 termes bàsics de la llengua de signes catalana

15/03/2017 12:03
mans

El Departament de Cultura ha publicat un vocabulari bàsic interactiu de la llengua de signes catalana (LSC), que es pot consultar en línia. L’eina aplegarà 1.500 termes bàsics, dels quals ja són en línia els 230 termes corresponents als camps temàtics de lletres i números, colors i formes, salutacions, cultura, temps cronològic i tecnologies.

L’eina, que combina la cerca lèxica amb vídeos a Youtube i permet l’accés des de dispositius mòbils, s’ha creat amb l’assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

Foment de la llengua de signes catalana

El vocabulari ha estat presentat a la sessió del Consell de la Llengua de Signes Catalana d’aquest matí, on també s’ha donat compte d’altres actuacions de foment de la LSC, com ara l’elaboració de làmines divulgatives o el projecte d’homologació i acreditació dels coneixements de LSC d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència. 

Conveni amb FESOCA

Coincidint amb la reunió, a més, el Departament de Cultura ha signat un conveni amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb l’objectiu de crear un marc de de col·laboració permanent per garantir, d’una banda, l’assessorament lingüístic i, de l’altra, la difusió de recursos lingüístics i projectes per a les persones sordes signants de LSC. Entre les línies d’actuació, destaquen les accions de formació adreçades al personal de les administracions públiques catalanes i a adults dels entorns familiars i socials de persones sordes.

L’eina combina la cerca lèxica amb vídeos a Youtube i permet l’accés des de dispositius mòbils