Acords de Govern
  • Imprimeix

Acords de Govern

El Govern aprova el Projecte de llei d'ordenació del litoral, una aposta per la gestió integrada de la costa catalana

Els 70 municipis costaners de Catalunya compten amb 596 trams de platges, dels quals 336 són urbans (el 56,28%) i 260, naturals (el 43,62%)

Platja de Sant Jordi d'Alfama

Platja de Sant Jordi d'Alfama

El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei d’ordenació del litoral, que ara podrà començar la tramitació parlamentària. La nova legislació preveu desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria, establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i articular un model de gestió integrada de l’espai costaner, seguint les recomanacions de la Unió Europea.

La llei regularà la creació de dues noves eines d’ordenació i gestió de la costa. En primer lloc, el pla d’ordenació del litoral català serà l’instrument bàsic per a la gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí de la franja costanera. El Govern tindrà un termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la llei per redactar-lo. En segon lloc, es crearan els plans d’usos del litoral i les platges, que hauran d’impulsar els ajuntaments per ordenar les ocupacions d’instal·lacions desmuntables. Tindran una vigència de quatre anys, inclouran la previsió d’activitats i instal·lacions per aquest termini de temps i els mateixos municipis podran atorgar les corresponents autoritzacions.

Els dos instruments es basaran en el Catàleg de classificació de trams de platges que ha elaborat la Generalitat  i que divideix les platges en urbanes i naturals, amb diferents graus de conservació. Segons el Catàleg, els 70 municipis costaners de Catalunya compten amb 596 trams de platges, dels quals 336 són urbans (el 56,28%) i 260, naturals (el 43,62%). En total, les platges ocupen 259,56 quilòmetres dels 714,4 del litoral, un 36% de la seva longitud.

El Govern també ha aprovat un nou sistema inclusiu a l’escola, que ordenarà mesures i suports per a l'atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots els alumnes. Suposa un avenç respecte de l’anterior Decret de 1997, ja que evoluciona de la integració a la inclusió. S’estableixen nous recursos i serveis, i es dona una major participació a les famílies. El Decret és fruit d’un treball participatiu, amb nombroses aportacions i reunions mantingudes amb més de 800 professionals, acadèmics i persones representants d’entitats i particulars del sector

La nova llei preveu nous instruments d’ordenació i un règim econòmic i financer propi que asseguri els recursos suficients per invertir en la millora d’aquest àmbit

Tots els acords de Govern

Per legislatures i per anys

Destaquem

Acords en PDF
Data d'actualització:  18.10.2017