Acords de Govern
  • Imprimeix

Acords del Govern

El Govern aprova la recuperació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

L’objectiu és restituir aquest organisme i fer-lo més proper, àgil i flexible davant els reptes presents i futurs

Una mà agafant una flor

El Govern ha aprovat el projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), un organisme que va néixer el 2009 per implicar tots els departaments del Govern en la protecció i la promoció de la salut, així com la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública, però que l’any 2014 va perdre la seva personalitat jurídica. Llavors va quedar adscrita a la Conselleria de Salut, en concret exercint les seves funcions a partir de llavors des de la Secretaria de Salut Pública. Amb el nou projecte de llei l’ASPCAT serà més àgil, flexible i adequada per prestar els serveis de salut pública.

Pla director de salut mental i addiccions 2017-2019
El Govern també ha aprovat el Pla director de salut mental i addiccions 2017-2019, l’instrument que, amb una periodicitat triennal, ha de definir les directrius que han d’orientar el Departament de Salut per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la salut mental i les addiccions, des de la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions al seu tractament per tal de millorar la qualitat de vida de les persones afectades i la dels seus familiars.

El Govern també ha donat llum verda al Pla director de salut mental i addiccions 2017-2019

Data d'actualització:  24.10.2017