Acords de Govern
  • Imprimeix

Acords de Govern

Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

blocs
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Un organisme autònom, adscrit al Departament de Salut.
 
La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal que les duu a terme, i haurà de garantir que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i d’estímul de la generació de coneixement.
 
Les principals funcions de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris seran les següents:
 
  • Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes sanitaris.
  • Dissenyar, coordinar i impulsar la política d’accés als medicaments que ha d’implementar el Servei Català de la Salut.
  • Facilitar i garantir l’accés als medicaments i productes sanitaris.
  • Complir la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del risc.
  • Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat s'ajustin a criteris de veracitat i no indueixin a consum.
  • Inspeccionar i controlar els medicaments i els productes sanitaris, cosmètics, entre d’altres.

El Govern també aprova un decret llei amb noves mesures per lluitar contra l’intrusisme en el sector del taxi

Destaquem

Acords en PDF