subcap_img_023
  • Imprimeix

Preparats

El Govern ha iniciat la campanya marc "Preparats" per implicar els ciutadans en la construcció d'una societat amb "més recursos, millors serveis i millor qualitat democràtica". El missatge troncal de la campanya marc institucional s’utilitzarà per a futures campanyes com a missatge paraigua d’altres accions publicitàries. Els àmbits prioritaris en què es vehicularà el missatge són la recuperació econòmica i l’estat del benestar.

La campanya, que es va iniciar dilluns 25 de maig, durarà sis setmanes i es vehicularà a través de diversos canals. A la televisió, incloent-hi canals públics i privats, s’emetran diversos espots. També es difondran falques a les emissores generalistes i de ràdio fórmula, i hi haurà anuncis a la premsa diària, premsa comarcal, gratuïta i temàtica. A internet es vehicularà a través dels webs dels principals diaris, webs dels principals portals catalans, de cadenes de televisió catalanes i també de televisions de la resta de l’Estat (IP Catalunya), webs d’emissores de ràdio així com webs de les publicacions associades a l’AMIC, l’ACPC i l’APPEC. A més, s’utilitzaran altres suports de publicitat exterior.

Per portar a terme la campanya es va fer la contractació administrativa per a procediment negociat per al servei de creativitat i producció d’aquesta campanya marc. S’hi van presentar cinc agències de publicitat, i es va adjudicar a l’empresa DDB TANDEM, SA per 72.297,50 euros.

Data d'actualització:  10.06.2015