Carretera
  • Imprimeix

Drogues

Pastilles de colors

Està prohibit circular en cas d'haver ingerit drogues o estupefaents

Els estupefaents són substàncies capaces d'alterar el comportament dels individus, produint en ells un estat de dependència física i psíquica que dificulta enormement la conducció.

Actualment la principal classificació sobre drogues es realitza d'acord als efectes que tenen en el sistema nerviós central.

  • Les substàncies estimulants com la cocaïna, l'èxtasi o les amfetamines estimulen el sistema nerviós central i el cervell, tot provocant una falsa sensació de control i de disminució de la fatiga.
  • Les drogues depressores del sistema nerviós central com els opiacis, l'èxtasi líquid o el cànnabis, disminueixen la capacitat de reacció de l'individu.
  • El darrer grup està configurat pels al·lucinògens (LSD i Ketamina), els quals es caracteritzen per afectar a la percepció de la realitat de l'individu, i poden provocar al·lucinacions.

Conduir sota la influència de qualsevol tipus de substància estupefaent accentua la possibilitat de tenir un accident, ja que la capacitat de reacció es troba disminuïda. Prova d'això és que un 13,5% dels conductors i vianants morts en accidents de trànsit durant el 2008 a Catalunya van donar positiu en drogues.

Normativa referida al consum de drogues

Els conductors de vehicles en general, ciclistes inclosos, no poden circular en el cas d'haver ingerit o incorporat a l'organisme drogues o estupefaents, o trobar-se sota els efectes de substàncies que alteren l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill.