Carretera
  • Imprimeix

Velocitat

Cal respectar els límits de velocitat

Cal respectar els límits de velocitat.

El risc d'accident augmenta amb l'increment de velocitat perquè es necessita més distància de frenada, de reacció, de separació entre vehicles... és a dir, a més velocitat, més riscos. S'ha de circular de tal manera que la distància de frenada sigui sempre més curta que la distància lliure visible davant el vehicle.

Cal adaptar la velocitat a les condicions de la via, del vehicle, de l'entorn i del mateix conductor. La velocitat específica és la màxima velocitat que podem mantenir amb seguretat, quan les circumstàncies meteorològiques i de trànsit són tan favorables que les úniques limitacions estan determinades per les característiques geomètriques del recorregut.

Cal recordar que els límits de velocitat són els següents:

  • Autopista i autovia: 120 km/h
  • Carreteres convencionals (Més d'un carril per sentit o voral d'1,5 m): 100 km/h
  • Altres carreteres convencionals: 90 km/h
  • Vies urbanes i travesses: 50 km/h

D'altra banda, cal recordar que els conductors novells ja no tenen restriccions de velocitat.